Veel voorkomende vragen

Wat is podologie?

Podologie is de wetenschap, de kunde die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Klachten zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog. De behandeling bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties.

Wat is een podoloog?

Een podoloog is een paramedicus die nauw samenwerkt met een arts of arts-specialist, patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. De podoloog vervult onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van patiënten met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma. Bovendien is hij of zij opgeleid om te assisteren en instrumenteren bij chirurgische ingrepen in het operatiekwartier. 

Wat doet een podoloog?

Een podoloog voert eerst een grondige anamnese uit waarbij naast de algemene gegevens de huidige klacht met bijhorende voorgeschiedenis worden geïnventariseerd. Uiteindelijk is het de bedoeling om, uit de anamnese, de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. Vervolgens wordt altijd een klinisch onderzoek uitgevoerd om een differentiaal diagnose te specificeren, meestal gevolgd door een volledig biomechanisch onderzoek. Dit houdt in dat standen van botstukken ten opzichte van elkaar worden gemeten in een onbelaste en belaste situatie. Daarnaast wordt kwalitatief bekeken hoe het bewegingspatroon van een patiënt eruit ziet, via videoanalyse. Bewegingspatronen kunnen echter ook kwantitatief in kaart worden gebracht door gebruik te maken van systemen voor twee- en driedimensionale bewegingsanalyse of voor plantaire drukken. De podoloog stuurt steeds een verslag naar de verwijzende arts.

Waarvoor kan ik bij een podoloog terecht?

Bij de podoloog kan je terecht voor een onderzoek en/of behandeling van problemen ter hoogte van de voet en/of voor klachten die daar hun oorsprong vinden. Huid- en nagelproblemen ter hoogte van de voet als ook met klachten van het bewegingsapparaat.

Gezonde voeten zijn essentieel. Pijn is niet normaal en mag geen 'gewoonte' worden. Als er niets aan de oorzaak gedaan wordt, verergeren de meeste voetproblemen. Na verloop van tijd kunnen ook knie, heup en/of rugproblemen optreden. 

Wie kan er bij een podoloog terecht?

Zowel kinderen, volwassenen als ouderen kunnen bij een podoloog terecht.

Als ook de specifieke doelgroepen zoals (top)sporters, diabetici, personen met reuma,…

Heb ik een voorschrift nodig om bij de podoloog te gaan?

Niet altijd.

In geval van terugbetaling bij verschillende mutualiteiten is dit noodzakelijk, zie terugbetalingen.

In elk ander geval is een voorschrift NIET nodig!

Wat breng ik mee bij de podoloog?

Gelieve voor een podologisch onderzoek volgende zaken mee te brengen:

  • Dagelijkse schoenen, werkschoenen en sportschoenen
  • Een short tot boven de knie
  • Medische beeldvorming, een verslag of voorschrift van uw arts indien u deze bezit
  • Oude zolen

Wat is het verschil tussen een pedicure en een podoloog?

Een pedicure of voetverzorger gaat werken vanuit een algemeen verzorgend of esthetisch perspectief. 

Een pedicure gaat uitsluitend huid- en nagelaandoeningen zoals het knippen van de nagels, verwijderen van eeltvorming behandelen op gezonde voeten. 

Een podoloog daarentegen behandelt de huid- en nagelaandoeningen met al dan niet aanwezigheid van systematische aandoeningen zoals diabetes, reuma, ...

De podoloog gaat ook de oorzaak achterhalen en al dan niet behandelen of doorverwijzen.


De woorden medische pedicure of andere bijvoegsels of benamingen zijn puur en alleen reclame!!!!

Kwaliteitslabel BESKO


Heeft u zich altijd al afgevraagd hoe u een gediplomeerde kwalitatieve pedicure kunt herkennen?

Via het Kwaliteitslabel van BESKO


Wat is BESKO? 

Een erkende beroepsvereniging voor bio- esthetiek en cosmetologie.


Het label biedt u de garantie dat de schoonheidsspecialist of pedicure van een volwaardige professionele opleiding genoten heeft en dus in het bezit is van een kwalitatief diploma erkend door onze beroepsfederatie.


Waarom een label? 

Omdat een schoonheidsspecialiste of pedicure/voetverzorgster wettelijk geen diploma nodig heeft om zich de titel eigen te maken.


Meer informatie op de website van BESKO 


De beroepstitel "podoloog"

Sinds maart 2016 heeft de podoloog de erkenning van het beroep.

Het koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van de podoloog, somt de voorwaarden op waaraan iemand moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen en welke technische prestaties een podoloog mag doen.

Het beroep van podoloog mag slechts worden uitgeoefend door personen die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs.
  • Met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren in podologische methoden en praktijken.
  • Hun beroepskennis en beroepsvaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken.