Terugbetalingen

Raadpleeg steeds uw mutualiteit voor inlichtingen omtrent terugbetaling voor een podologische behandeling.


Personen met diabetes mellitus hebben recht op 2 podologische voetverzorgingen per jaar. Hiervoor is een voorschrift van de huisarts noodzakelijk. Gelieve hiervoor uw huisarts te raadplegen.

Terugbetaling podologische zolen

Partena

U krijgt een terugbetaling van 50 euro per paar en dit per jaar.

Een voorschrift is hiervoor niet nodig.

Liberale mutualiteit

U krijgt een terugbetaling van 30 euro per paar en dit om de twee jaar.

U heeft een voorschrift nodig van huisarts of arts-specialist.