Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Per podologische voetverzorging is er een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 5 sessies per jaar.

Voorwaarden:

U bent ouder dan 65 jaar.

U heeft GEEN voorschrift nodig.