Liberale mutualiteit

Per podologische voetverzorging is er een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.

Voorwaarden:

-U bent ouder dan 65 jaar?

 U heeft GEEN voorschrift nodig.

-U heeft diabetes (ongeacht de leeftijd)?

 U heeft een medisch attest als bewijs nodig of een voorzorgtraject, zorgtraject of   diabetesconventie.

-U heeft Obesitas (ongeacht de leeftijd)?

 U heeft een BMI van 35 of meer en heeft een medisch attest nodig.

-U bent blind (ongeacht de leeftijd)?

 U dient een attest van de oogarts of een attest van handicap van het Ministerie van Sociale Zaken aan te tonen.


Terugbetaling podologische zolen:

U krijgt een terugbetaling van 30 euro per paar en dit om de twee jaar.

U heeft een voorschrift nodig van huisarts of arts-specialist.